0886.38.59.79

LỊCH THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

ĐỢT TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ
THỜI GIAN (DỰ KIẾN)
GHI CHÚ
 01 Trong thời gian hoàn thành móng  50.000.000 đ Tháng 11/2018 Ký thỏa thuận giữ chỗ
02 Trong vòng 07 ngày kể từng ngày công bố giá dự kiến  15% (gồm thỏa thuận giữ chỗ + VAT)  Tháng 12/2018 Ngay khi Bên Mua ký Thỏa Thuận đảm bảo quyền ưu tiên mua căn hộ
03 Trong vòng 07 ngày kể từ ngày dự án đủ điều kiện bán hàng  15% Tháng 07/2019 Ký HĐMB
04 Sau 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB  5%  Tháng 9/2019
05 Sau 4 tháng kể từ ngày ký HĐMB 5%  Tháng 11/2019
06 Sau 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB 5% Tháng 1/2020
07 Sau 8 tháng kể từ ngày ký HĐMB  5% Tháng 3/2020
08 Sau 10 tháng kể từ ngày ký HĐMB 5% Tháng 5/2020
09 Sau 12 tháng kể từ ngày ký HĐMB 5%  Tháng 7/2020
10 Sau 14 tháng kể từ ngày ký HĐMB 5% Tháng 9/2020
11 Sau 16 tháng kể từ ngày ký HĐMB 5% Tháng 11/2020
12 Khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ 25% +2% Phí bảo trì
13 Khi có thông báo làm thủ tục GCNQSH 5%
  Tổng cộng
100% + 2%  

 

LIÊN HỆ PKD: 0886.38.59.79 ĐỂ CHỌN VỊ TRÍ ĐẸP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0886 385 979
.
.
.
.