Skip to main content
  • Tuyển Dụng NVKD

    TUYỂN THÊM 20 NVKD + 1 TP cho Dự Án Đất Nền đã Hoàn Tất San Lấp Mặt Bằng & Duyệt 1/500, đang triển khai thi công Hoàn Thiện Hạ Tầng, dự kiến tháng 9-10/2018 mở bán. Địa điểm làm việc: 1. VP: 27 Trường Chinh, Toà Nhà Kim Tâm Hải, Q.12, TP. HCM 2. VP: Võ Văn Bích, Củ Chi, TP. HCM. Tham...